Baby English

angličtina pro děti od 1 roku

Seznamování s jazykem od nejútlejšího věku společně s rodiči. Děti se učí odposlechem, sledováním a postupným napodobováním. I když ještě nemluví, dokážou porozumět skrze písničky, říkadla, hry a čtení pohádek. Do dvou let věku dítěte se zakládají jednotlivá řečová centra. Další jazyk děti přijímají naprosto přirozeně a bez větší námahy, protože jsou schopné se učit více než jeden jazyk zároveň. Při výuce se zároveň prohlubuje vztah rodič – dítě.

Angličtina s myškou

výuka angličtiny pro děti od 2 do 6 let

Výuka je založena na názornosti a vlastním prožitku. Celá lekce (30-45 min podle věku) probíhá pouze v angličtině. Děti se první anglická slovíčka a věty učí formou hry, pomocí básniček, písniček, říkanek a pohádek v kombinaci s hravými pohybovými aktivitami. Využíváme přirozenou výuku jazyka – nejprve děti poslouchají, poté opakují, sami používají slova a skládají z nich věty.  Skupinky jsou rozděleny podle věku a úrovně v max. počtu 6 dětí.

Angličtina pro Mateřské školy

ANGLIČTINA S MYŠKOU pro MŠ
Výuka angličtiny pro děti od 3 do 6 let v zázemí školky, prostředí, které děti znají.

Výuka je založena na názornosti a vlastním prožitku. Celá lekce (40 min) probíhá pouze v angličtině. Děti se první anglická slovíčka a věty učí formou hry, pomocí básniček, písniček, říkanek a pohádek v kombinaci s hravými pohybovými aktivitami.

Využíváme přirozenou výuku jazyka – nejprve děti poslouchají, poté opakují, sami používají slova a skládají z nich věty.  Důležitá je metoda „Total physical response“ (Pokyny zadává vyučující v angličtině, kdy gesty a mimikou naznačuje, co je obsahem věty). Při hodinách se používá metoda neustálého opakování. Využíváme obrázky, plyšové hračky, reálné předměty (při procvičování slovní zásoby), nahrávky písniček a příběhů, korálky, kostky a jiné hračky. Jednotlivé aktivity jsou střídány, střídají se aktivity klidové, spontánní, kreativní, pohybové.

Angličtina v  MŠ
- lekce probíhají v prostorách mateřské školy během provozní doby
- min. 6 dětí, max. 12 dětí ve skupině
- cena se odvíjí od počtu přihlášených dětí ve skupince (6-9 dětí 80 Kč/lekci, 10-12 dětí 70 Kč/lekci)
- kurzovné se hradí pololetně (17-18 lekcí za pololetí)
- děti jsou rozděleny do skupin podle věku (3-4 leté, 5-6 leté) a úrovně znalostí

Dopoledne s angličtinou

Od 8 do 12 hod si hrajeme na zahradě , učíme se, zpíváme si bez rodičů. Během dopoledne jsou zařazeny dva výukové bloky angličtiny propojené výtvarnou činností. Celé dopoledne probíhá samozřejmě v angličtině a je vhodné i pro začátečníky.

Pro děti od 2 do 6 let.