Kurzy pro dospělé

Efektivní výuka jazyků

kvalifikovaní lektoři s praxí

max. 6 účastníků ve skupině 

zábavná a účinná forma výuky 

ukázkové lekce zdarma

  

PŘÍPRAVA NA JAZYKOVÉ ZKOUŠKY CAMBRIDGE ENGLISH (KET, PET, FCE)

STÁTNÍ MATURITA Z ANGLIČTINY S PŘEHLEDEM

Připravíme vás na všechny části státní maturity, tj. porozumění psanému i mluvenému slovu, procvičíte si slohové útvary potřebné k písemné části, proberete tematické okruhy ústní části zkoušky a ujasníte si klíčové problémy v gramatice. Vzhledem k maximálnímu počtu 6 lidí ve skupince bude výuka intenzivní s individuálním přístupem. Lekce jsou vedené certifikovaným hodnotitelem státních maturitních zkoušek.

Výuka probíhá
• 1x týdně 60 minut, v průběhu března a dubna pak 2x týdně (celkem 30 lekcí)
nebo

 

SKUPINOVÁ VÝUKA

angličtiny
Využíváme komunikativní formu výuku, klademe důraz na praktické využití jazyka. Výuka probíhá ve skupinách začátečníci, mírně pokročilí, atd.

SKUPINOVÁ KONVERZACE S RODILOU MLUVČÍ (ANGLIČTINA, ŠPANĚLŠTINA)

konverzační hodiny s občankou Nového Zélandu

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA

angličtiny
Výuka přesně pro vás, přizpůsobena vašim možnostem, dovednostem a potřebám. Sami si stanovíte intenzitu výuky. Tempo i náplň výuky Vám přizpůsobíme.

KONVERZACE S RODILOU MLUVČÍ  (ANGLIČTINA, ŠPANĚLŠTINA)