Kurzy pro dospělé

Efektivní výuka jazyků

kvalifikovaní lektoři s praxí

max. 6 účastníků ve skupině 

zábavná a účinná forma výuky 

ukázkové lekce zdarma

 

 

PŘÍPRAVA NA JAZYKOVÉ ZKOUŠKY CAMBRIDGE ENGLISH (KET, PET, FCE)

STÁTNÍ MATURITA Z ANGLIČTINY S PŘEHLEDEM

Připravíme vás na všechny části státní maturity, tj. porozumění psanému i mluvenému slovu, procvičíte si slohové útvary potřebné k písemné části, proberete tematické okruhy ústní části zkoušky a ujasníte si klíčové problémy v gramatice. Vzhledem k maximálnímu počtu 6 lidí ve skupince bude výuka intenzivní s individuálním přístupem. Lekce jsou vedené certifikovaným hodnotitelem státních maturitních zkoušek.

Výuka probíhá
• 1x týdně 60 minut, v průběhu března a dubna pak 2x týdně (celkem 30 lekcí)
nebo

ANGLIČTINA PRO MAMINKY NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ

Výuka probíhá v dopoledních hodinách v malých skupinkách (max. 6), čímž je zajištěn intenzivní a velmi individuální přístup lektora. Důraz je kladen na komunikaci v jazyce a využití praktických dovedností. Probíhá 1x týdně 60 minut.

ANGLIČTINA PRO STARŠÍ "50+"

Výuka v tomto kurzu je určena pro ty, kteří jsou již dávno pryč ze školních lavic, ale stále se chtějí něčemu naučit.  V tomto kurzu preferujeme volnější tempo výuky. Již od první hodiny budete mluvit anglicky a přesvědčíme vás, že výuka je zábava. Kurzy probíhají v dopoledních nebo odpoledních hodinách v rozsahu 1x týdně 60 minut. Výuka se řídí aktuálním potřebám a zájmům skupiny. 

SKUPINOVÁ VÝUKA

angličtiny
Využíváme komunikativní formu výuku, klademe důraz na praktické využití jazyka. Výuka probíhá ve skupinách začátečníci, mírně pokročilí, atd.

konverzační hodiny s občankou Nového Zélandu

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA

angličtiny
Výuka přesně pro vás, přizpůsobena vašim možnostem, dovednostem a potřebám. Sami si stanovíte intenzitu výuky. Tempo i náplň výuky Vám přizpůsobíme.

konverzační hodiny s občankou Nového Zélandu