Angličtina s myškou

výuka angličtiny pro děti od 2 do 6 let

Výuka je založena na názornosti a vlastním prožitku. Celá lekce (30-45 min podle věku) probíhá pouze v angličtině. Děti se první anglická slovíčka a věty učí formou hry, pomocí básniček, písniček, říkanek a pohádek v kombinaci s hravými pohybovými aktivitami. Využíváme přirozenou výuku jazyka – nejprve děti poslouchají, poté opakují, sami používají slova a skládají z nich věty.  Skupinky jsou rozděleny podle věku a úrovně v max. počtu 6 dětí.