Baby English

angličtina pro děti od 1 roku

Seznamování s jazykem od nejútlejšího věku společně s rodiči. Děti se učí odposlechem, sledováním a postupným napodobováním. I když ještě nemluví, dokážou porozumět skrze písničky, říkadla, hry a čtení pohádek. Do dvou let věku dítěte se zakládají jednotlivá řečová centra. Další jazyk děti přijímají naprosto přirozeně a bez větší námahy, protože jsou schopné se učit více než jeden jazyk zároveň. Při výuce se zároveň prohlubuje vztah rodič – dítě.