Miniškolka Všeználek

pro děti od 1 do 6 let

 • otevírací doba od 6:30 do 17:00 hod
 • nabízíme výuku angličtiny
 • možnost nárazového hlídání
 • nástup a přihlášení během roku
 • max. kapacita je 12 dětí
 • výchovně vzdělávací program zaměřený na hudební a pohybovou výchovu 
 • individuální přístup k dítěti a všestranné rozvíjení jeho schopností a dovedností
 • kvalifikovaný personál
 • vlastní uzavřená zahrada s herními prvky včetně dětské zahrádky
 • klidné prostředí v centru města
 • otevřeno celé prázdniny
 • vstřícnost a respektování individuálních požadavků rodičů na výchovu

 

Miniškolka Všeználek je spolufinancována z prostředků ESF, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost ze státního rozpočtu ČR (Registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0000788)