Přihláška příměstské tábory

Přihláška na příměstský tábor


Jsem seznámen(a), že dítěti nemám na příměstský tábor dávat žádné cennosti (šperky, mobilní telefon apod.) a lektorky nenesou odpovědnost za jejich případné poničení či odcizení. Podpisem přihlášky souhlasím se zpracováním výše uvedených osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v aktuálním znění.
Podpisem přihlášky beru na vědomí, že provozovatel Vzdělávacího centra Všeználek odpovídá za mé dítě pouze po dobu jeho pobytu na příměstském táboře po převzetí od zákonného zástupce.
ANONE
Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle EU 2016/679, tzv. GDPR
Potvrzuji tímto závazně vyplněnou objednávku