Ceník miniškolky

CENÍK za službu péče o dítě v Miniškolce VŠEZNÁLEK

PLATNÝ OD 1. 7. 2018

provoz pondělí až pátek od 6.00 hod. do 17.00 hod.

 

Varianta A) paušální měsíční platba od 181 hodin a více                  1 700,00 Kč

Varianta B) paušální měsíční platba do 180 hodin měsíčně               1 500,00 Kč

Varianta C) paušální měsíční platba do 130 hodin měsíčně                1 300,00 Kč

Varianta D) paušální měsíční platba do 60 hodin měsíčně                  900,00 Kč

Udržovací poplatek za absenci nad 30 kalendářních dnů *                   700,00 Kč

Poplatek za péči mimo provozní dobu                                          150,00 Kč/hodinu

 

* V případě absence dítěte ve službě péče o dítě v Miniškolce Všeználek delší než 30 kalendářních dnů nebude paušální platba dle bodu A) - D) uplatněna, ale bude nahrazena Udržovacím poplatkem ve výši 700,- Kč.

 

 

Úhrada za stravu (dítě do 6 let věku včetně)

PLATNÉ OD 1. 9. 2018

Snídaně/druhá odpolední svačinka oběd odpolední svačinka
  32 Kč