Ceník miniškolky

CENÍK za službu péče o dítě v Miniškolce VŠEZNÁLEK

PLATNÝ OD 1. 1. 2022

provoz pondělí až pátek od 6.30 hod. do 17.00 hod.

 

Varianta A) paušální měsíční platba od 161 hodin a více                 2210,00 Kč

Varianta B) paušální měsíční platba do 160 hodin měsíčně               1950,00 Kč

Varianta C) paušální měsíční platba do 100 hodin měsíčně                1690,00 Kč

Varianta D) paušální měsíční platba do 60 hodin měsíčně                 1170,00 Kč

Udržovací poplatek za absenci nad 30 kalendářních dnů *                  910,00 Kč

Poplatek za péči mimo provozní dobu                                         170,00 Kč/hodinu

 

* V případě absence dítěte ve službě péče o dítě v Miniškolce Všeználek delší než 30 kalendářních dnů nebude paušální platba dle bodu A) - D) uplatněna, ale bude nahrazena Udržovacím poplatkem ve výši 700,- Kč.

 

 

Úhrada za stravu (dítě do 6 let věku včetně)

PLATNÉ OD 1.1.2022

Snídaně/druhá odpolední svačinka oběd odpolední svačinka
  47,- Kč