Přihláška Všeználek

Přihláška do MINIŠKOLKY VŠEZNÁLEK (registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008586)
ke stažení zde >>

Přihláška do jazykového kurzu
V souladu s ustanovením § 12 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uděluji souhlas s pořizováním a používáním fotografií ve Vzdělávacím centru Všeználek . Souhlasím s tím, aby byly fotografie zveřejněny či poskytnuty pro propagační účely a třetí osobě.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle EU 2016/679, tzv. GDPR
Potvrzuji tímto závazně vyplněnou objednávku