angličtina, Miniškolka

Vystudovala Pedagogickou fakultu ZČU v Plzni obor  český jazyk-hudební výchova (učitelství pro střední školy) a dále Pedagogickou fakultu UK v Praze obor anglický jazyk. V letech 2002-2003 absolvovala 18 měsíční stáž v USA, kde působila v hudebním nakladatelství Alliance Publication. V roce 2006 absolvovala vzdělávací kurz po pedagogy v Saffron Walden, Great Britain: „Language Development and Contemporary Teaching Techniques“. V roce 2016 úspěšně složila národní kvalifikační zkoušku "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky".

Od roku 2000 se věnuje pedagogické činnosti. Působila na Základní škole Javornického ve Vysokém Mýtě, na ZUŠ ve Vysokém Mýtě a vyučovala na SPgŠ Litomyšl anglický jazyk a hudební výchovu. Od roku 2004 vede skupinové a individuální kurzy anglického jazyka pro dospělé. Má dvě děti. Kurzům angličtiny pro nejmenší se věnuje od roku 2008. Od roku 2013 spolupracuje s Miniškolkou Litomyšl.