Cíl našeho výchovného centra je všestranný rozvoj předškolních dětí zábavnou formou

Projekt „ DS Miniškolka Všeználek" je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ze státního rozpočtu ČR. Evidenční číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016343

Cílem projektu je Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci