Kurzy pro děti

Angličtina, 

BABY ENGLISH

angličtina s rodiči pro děti od 1 roku v dopoledních hodinách

ANGLIČTINA S MYŠKOU PRO PŘEDŠKOLÁKY 

výuka angličtiny pro děti od 2 do 6 let

ANGLIČTINA PRO ŠKOLÁKY 

skupiny od začátečníků po pokročilé, možnost přípravy na mezinárodní jazykové zkoušky 

DOPOLEDNE S ANGLIČTINOU

během dopoledne dvě lekce jazyka a spousta dalších výtvarných a pohybových aktivit v učebně i na zahradě (celé dopoledne probíhá pouze v angličtině)

 

LOGIKA S FIGURKOU

kurz pro 3 – 6leté děti rozvíjející logické myšlení, postřeh, prostorovou orientaci, představivost  a fantazii

 

ZKOUMÁNÍ A POKUSY - novinka

Kurz pro děti od 6 do 10 let. Hrajeme si s fyzikou a chemií.