Angličtina s myškou pro předškoláky

Zábavná a účinná forma výuky

Výuka angličtiny pro děti od 3 do 6 let v zázemí školky, prostředí, které děti znají.

Výuka je založena na názornosti a vlastním prožitku. Celá lekce (40 min) probíhá pouze v angličtině. Děti se první anglická slovíčka a věty učí formou hry, pomocí básniček, písniček, říkanek a pohádek v kombinaci s hravými pohybovými aktivitami.

Využíváme přirozenou výuku jazyka – nejprve děti poslouchají, poté opakují, sami používají slova a skládají z nich věty.  Důležitá je metoda „Total physical response“ (Pokyny zadává vyučující v angličtině, kdy gesty a mimikou naznačuje, co je obsahem věty). Při hodinách se používá metoda neustálého opakování. Využíváme obrázky, plyšové hračky, reálné předměty (při procvičování slovní zásoby), nahrávky písniček a příběhů, korálky, kostky a jiné hračky. Jednotlivé aktivity jsou střídány, střídají se aktivity klidové, spontánní, kreativní, pohybové.