Kurzy pro dospělé

Efektivní výuka jazyků

kvalifikovaní lektoři s praxí

max. 6 účastníků ve skupině 

zábavná a účinná forma výuky 

ukázkové lekce zdarma

 

 

PŘÍPRAVA NA JAZYKOVÉ ZKOUŠKY CAMBRIDGE ENGLISH (KET, PET, FCE)

STÁTNÍ MATURITA Z ANGLIČTINY S PŘEHLEDEM

Připravíme vás na všechny části státní maturity, tj. porozumění psanému i mluvenému slovu, procvičíte si slohové útvary potřebné k písemné části, proberete tematické okruhy ústní části zkoušky a ujasníte si klíčové problémy v gramatice. Vzhledem k maximálnímu počtu 6 lidí ve skupince bude výuka intenzivní s individuálním přístupem. Lekce jsou vedené certifikovaným hodnotitelem státních maturitních zkoušek.

Výuka probíhá buď
• 1x týdně 60 minut, v průběhu března a dubna pak 2x týdně (celkem 30 lekcí)
nebo
• každou první sobotu v měsíci od 8 do 12,30 hod v měsících říjen - duben

ANGLIČTINA PRO MAMINKY NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ

Výuka probíhá v dopoledních hodinách v malých skupinkách (max. 6), čímž je zajištěn intenzivní a velmi individuální přístup lektora. Důraz je kladen na komunikaci v jazyce a využití praktických dovedností. Probíhá 1x týdně 90 minut. Pro vaše dítě je během výuky zajištěno hlídání v sousední vybavené herně, popř. na zahradě. 

ANGLIČTINA PRO STARŠÍ "50+"

Výuka v tomto kurzu je určena pro ty, kteří jsou již dávno pryč ze školních lavic, ale stále se chtějí něčemu naučit.  V tomto kurzu preferujeme volnější tempo výuky. Již od první hodiny budete mluvit anglicky a přesvědčíme vás, že výuka je zábava. Kurzy probíhají v dopoledních nebo odpoledních hodinách v rozsahu 1x týdně 90 minut. Výuka se řídí aktuálním potřebám a zájmům skupiny. 

SKUPINOVÁ VÝUKA

němčiny, angličtiny, španělštiny
Využíváme komunikativní formu výuku, klademe důraz na praktické využití jazyka. Výuka probíhá ve skupinách začátečníci, mírně pokročilí, atd.

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA

němčiny, angličtiny, španělštiny
Výuka přesně pro vás, přizpůsobena vašim možnostem, dovednostem a potřebám. Sami si stanovíte intenzitu výuky. Tempo i náplň výuky Vám přizpůsobíme.