Němčina pro školáky

zábavnou komunikativní formou, skupiny podle úrovně znalostí