Němčina s méďou

Učení se druhému jazyku v raném věku napomáhá vývoji mozkových buněk dítěte a rozvíjí tak jeho inteligenci. Čím je dítě mladší, tím snadnější a přirozenější je pro něj se jazyk naučit. Dítě v předškolním věku je vlastně "naprogramováno" učit se řeč. Je to nejideálnější doba k osvojování si jakékoliv řeči vůbec, v pozdějším věku se vývoj řečových center v mozku již uzavírá.

Výuka probíhá hravou formou – využívá obrázky, říkanky, písničky, hry, dramatizaci a poslech pohádek, apod. Vše samozřejmě v němčině.