Logika s figurkou

Kurz pro 3 – 6leté děti.

Již třetím rokem rozvíjí mentální schopnosti předškoláků a nově bude spolupracovat s Centrem nadání Praha. Děti si v tomto kurzu rozvíjejí rozumové schopnosti, postřeh, rychlou reakci, smysl pro detail, verbální a numerické schopnosti. Společně hrají týmové i deskové hry, které podporují rozvoj logického myšlení. V rámci spolupráce bude možná i diagnostika rozumových schopností či konzultace s psychologem.

Kurz rozvíjí matematické, jazykové, pohybové a pracovní dovednosti, intelekt, cvičí orientaci v prostoru, paměť a především logické myšlení. Naši nejmenší se po úvodní motivaci pouští spontánně do hry, hledají řešení, nápady, zapojují představivost a fantazii. Na základě přirozené dětské činnosti – hry, se děti učí, aniž by to vnímaly což jim poskytne dobrý základ pro jednodušší začátek školní docházky, kde děti uplatní vše, co kurzy rozvíjí.